ẢNh đại diện

Túi khí mặt trời chống nóng mái tôn tại Biên Hòa Đồng Nai

Túi khí cách nhiệt Mặt Trời được ứng dụng cao trong xây dựng chống nóng mái tole (Dải căng lên xà gồ rồi bắn tole đè lên); Cách nhiệt vách tole hay tường công nghiệp (Nẹp dọc theo vách tole).