ẢNh đại diện

Tìm vật liêu cách nhiệt chống nóng tại Thủ Đức Dĩ An Quận 9


 
  • Túi khí cách nhiệt Mặt Trời  được ứng dụng cao trong xây dựng chống nóng mái tole (Dải căng lên xà gồ rồi bắn tole đè lên); Cách nhiệt vách tole hay tường công nghiệp (Nẹp dọc theo vách tole).