ẢNh đại diện

Thi công chống nóng nhà mái tôn có trần tôn lạnh

 

Nhà có trần tôn lạnh vẫn chữ đủ khả năng cách nhiệt, bởi vì bản chất của tôn lạnh cũnglà kim loại và chỉ có khả năng tản nhiệt tốt.

 

Vậy nên muốn ngăn cản nhiệt độ cao từ trên mái tôn xuống chúng ta vẫn nên sử dụng vật liệu chống nóng phù hợp với từng điều kiện thực tế của mỗi nhà để giảm chi phí tối đa và hiệu quả cao nhất.

Alo : 0908 493 074 để ngôi nhà của bạn được mát hơn .