ẢNh đại diện

PE foam bọc lót góc cạnh sản phẩm

 Cách nhiệt mặt trời cung cấp PE chèn góc cạnh sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Liên hệ : 0932001770