ẢNh đại diện

Panel PU - Sandwich panel - làm kho, phòng lưu mẫu.

 Cách Nhiệt Mặt Trời, tư vấn, cung cấp lắp đặt panel làm vách, trần nhà kho, phòng lưu trữ bảo quản mẫu, văn phòng, quán ăn nhà ở ...

Alo : 0908 493 074