ẢNh đại diện

Mút hột gà, mút gai , mút trứng tiêu âm cách âm Quận Thủ Đức.

 CÁch nhiệt mặt trời chuyên Cung cấp Mút tiêuâm cách âm

Dùng trong cách âm vũ trường, hội trường, phòng thu âm chuyên nghiệp.

Call: 0932001770