ẢNh đại diện

Màng PE - màng quấn nilon - màng quấn pallet - màng quấn hàng quận Thủ Đức

Cách nhiệt mặt trời  chuyên cung cấp màng PE quấn hàng hóa.

Call: 0932001770