ẢNh đại diện

Foam Bạc lót ván sàn gỗ tự nhiên

Mút x p PE OPP MẶT TRỜI   Là mt loi vt liu cách nhit được to thành bi môt hoc nhiu lp mút xp PE ph bên mt ngoài bi lp giy bc có tác dng phn x nhit, chng nóng, cách âm cho các công trình xây dng công nghiệp , dân dụng , nhà xưởng , .....

Mút xp cách nhit Pe OPP dy 3mm :  PE OPP 3mm có kh rng 1m dài 100m, đóng gói dng cun,loi này thường được s dng trong công nghip lót sàn g, làm tm chng chói, hoc vt liu đóng gói, bo ôn.

Ø Mút Pe OPP cách nhit 5mm : quy cách đóng gói vi kh rng 1m, chiu dài 100m, vi đ dy t 5mm ch nên, có th ct thành tm vi kích thước nh hơn và dùng làm vt liu cách nhit, mái nhà, mái tôn.

Ø Xp cách nhit Pe OPP 10mm : Có kh rng 1m, chiu dài 50m, đóng gói dng cun, ch yếu làm vt liu cách nhit và cách âm.

Ø  Mút cách nhit Pe OPP 20mm : Kh rng 1m, chiu dài 25m, dng cun, vi đ dy ln, đây là sn phm có kh năng cách nhit cách âm ln, thường dùng cho các d án cách nhit cao cp như trung cư, văn phòng, khu ngh dưỡng ...

Ø  Xp cách nhit Pe OPP 30mm : Đ dy này thường được ct thành các tm xp OPP nh hơn như 1mx2m, 1mx5m chng nóng trc tiếp trên mái nhà,tôn, xưởng sn xut công nghip.