ẢNh đại diện

Băng keo đóng gói hàng hóa - Cách Nhiệt Mặt Trời.

Cách Nhiệt Mặt Trời Chuyên cung cấp băng keo trong dán thùng Carton ( T40 -T50.)

Liên hệ : 0932 001 770