ẢNh đại diện

Băng keo 2 mặt dán mối nối tấm túi khí cách nhiệt Mặt Trời tại An Phú Dĩ An Bình Dương

Băng keo 2 mặt dùng để liên kết 2 mí tấm túi khí cách nhiệt nhằm tạo thành khối liên kết tăng tính thẩm mỹ và dễ thi công.

Liên hệ 0932 001 770